Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 195/2018 - 442338-2018 ( Ref: 189057-2018)
Publicatiedatum:10/10/2018
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:CH
Onderwerp:
Services d'ingénierie
Aanbestedende overheid:
Flughafen Zürich AG Airfield Maintenance, Tiefbau

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
71300000
Beschrijving:
Dienstverlening door ingenieurs.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Flughafen Zürich AG Airfield Maintenance, Tiefbau Postfach Zürich-Flughafen 8058 Claude Egger _hidden_@zurich-airport.com https://www.simap.ch

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

P18AW001.02 - Zone West 1.2 Ingenieurleistungen Elektro SIA 108, Phasen 31 bis 53

P18AW001.02 - Zone West 1.2

Ingenieurleistungen Elektro

SIA 108, Phasen 31 bis 53

P18AW001.02 - Zone West 1.2

Ingenieurleistungen Elektro

SIA 108, Phasen 31 bis 53

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Angebotspreis Weging: 50 Kostencriterium Naam: Qualifikation und Erfahrung der Schlüsselpersonen Weging: 20 Kostencriterium Naam: Erfahrung des Anbieters Weging: 15 Kostencriterium Naam: Auftragsverständnis und Qualität Angebot Weging: 15

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 083-189057 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2018-06-27 Aantal inschrijvingen: 14 Naam en adres van de contractant: MB Ingenieure AG Eichweid 3 Sempach Station 6203 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 929667

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 9.10.2018, Dok. 1041955

Bundesverwaltungsgericht Postfach St. Gallen 9023 Datum van verzending van deze aankondiging: 2018-10-09


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Flughafen Zürich AG Airfield Maintenance, Tiefbau Postfach Zürich-Flughafen 8058 Claude Egger _hidden_@zurich-airport.com https://www.simap.ch

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

P18AW001.02 - Zone West 1.2 Ingenieurleistungen Elektro SIA 108, Phasen 31 bis 53

P18AW001.02 - Zone West 1.2

Ingenieurleistungen Elektro

SIA 108, Phasen 31 bis 53

P18AW001.02 - Zone West 1.2

Ingenieurleistungen Elektro

SIA 108, Phasen 31 bis 53

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Angebotspreis Weging: 50 Kostencriterium Naam: Qualifikation und Erfahrung der Schlüsselpersonen Weging: 20 Kostencriterium Naam: Erfahrung des Anbieters Weging: 15 Kostencriterium Naam: Auftragsverständnis und Qualität Angebot Weging: 15

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 083-189057 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2018-06-27 Aantal inschrijvingen: 14 Naam en adres van de contractant: MB Ingenieure AG Eichweid 3 Sempach Station 6203 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 929667

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 9.10.2018, Dok. 1041955

Bundesverwaltungsgericht Postfach St. Gallen 9023 Datum van verzending van deze aankondiging: 2018-10-09