Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 180/2018 - 409183-2018 ( Ref: 146013-2018)
Publicatiedatum:19/09/2018
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:CH
Onderwerp:
Services de supervision de projets autres que pour les travaux de construction
Aanbestedende overheid:
Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
79421100
Beschrijving:
Toezicht op uitvoering van projecten, met uitzondering van projecten bij bouwwerkzaamheden.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève Avenue de la Roseraie 70 Genève 1205 Centrale d'achat des HUG VD-GE _hidden_@hcuge.ch https://www.simap.ch

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Prestations en gestion de projet

Prestations en gestion de projet

Laagste offerte-Hoogste offerte meegerekend: 2450.00 4450.00

Prestations en gestion de projet

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Pertinence/adéquation de l'approche Weging: 30 Kostencriterium Naam: Capacité à communiquer - dialoguer Weging: 20 Kostencriterium Naam: Références et expérience Weging: 20 Kostencriterium Naam: Prix Weging: 30

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 065-146013 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2018-06-15 Aantal inschrijvingen: 17 Naam en adres van de contractant: IM Projet (Suisse) SARL Rue de la Fontenette 29 Carouge GE 1227 Naam en adres van de contractant: Redsen SARL Route de Pré-Marais 24 Bernex 1233 Naam en adres van de contractant: Irbis Consulting SA Rue des Vignerons 1A Morges 1110 Laagste offerte-Hoogste offerte meegerekend: 2450 4450

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Selon courrier recommandé.

Publication de référence nationale: SIMAP de la 18.9.2018, doc. 1038613

Bundesverwaltungsgericht Postfach St. Gallen 9023 Datum van verzending van deze aankondiging: 2018-09-18


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève Avenue de la Roseraie 70 Genève 1205 Centrale d'achat des HUG VD-GE _hidden_@hcuge.ch https://www.simap.ch

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Prestations en gestion de projet

Prestations en gestion de projet

Laagste offerte-Hoogste offerte meegerekend: 2450.00 4450.00

Prestations en gestion de projet

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Pertinence/adéquation de l'approche Weging: 30 Kostencriterium Naam: Capacité à communiquer - dialoguer Weging: 20 Kostencriterium Naam: Références et expérience Weging: 20 Kostencriterium Naam: Prix Weging: 30

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 065-146013 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2018-06-15 Aantal inschrijvingen: 17 Naam en adres van de contractant: IM Projet (Suisse) SARL Rue de la Fontenette 29 Carouge GE 1227 Naam en adres van de contractant: Redsen SARL Route de Pré-Marais 24 Bernex 1233 Naam en adres van de contractant: Irbis Consulting SA Rue des Vignerons 1A Morges 1110 Laagste offerte-Hoogste offerte meegerekend: 2450 4450

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Selon courrier recommandé.

Publication de référence nationale: SIMAP de la 18.9.2018, doc. 1038613

Bundesverwaltungsgericht Postfach St. Gallen 9023 Datum van verzending van deze aankondiging: 2018-09-18