Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 176/2018 - 400257-2018 ( Ref: 163343-2018)
Publicatiedatum:13/09/2018
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:CH
Onderwerp:
Travaux de construction
Aanbestedende overheid:
Schweizerische Bundesbahnen SBB Infrastruktur, Projekte, Engineering, Technische Anlagen

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45000000
Beschrijving:
Bouwwerkzaamheden.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Schweizerische Bundesbahnen SBB Infrastruktur, Projekte, Engineering, Technische Anlagen Bahnhofstraße 12 Olten 4600 Thomas Pfäffli _hidden_@sbb.ch https://www.simap.ch

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Ausbau Publikumsanlagen Bahnhof Bern (APBB), Elektroinstallationen

Ausbau Publikumsanlagen Bahnhof Bern (APBB), Elektroinstallationen

Ausbau Publikumsanlagen Bahnhof Bern (APBB), Elektroinstallationen

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: ZK 1: Preis Weging: 70 % Kostencriterium Naam: ZK 2: Zweckmäßige Baustellenlogistik und zweckmäßiger Bauablauf mit Bauprogramm innerhalb des vorgegebenen Terminrahmens Weging: 25 % Kostencriterium Naam: ZK 3: Erkennen der wichtigsten Projektrisiken Weging: 5 %

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 073-163343 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2018-08-30 Aantal inschrijvingen: 3 Naam en adres van de contractant: Scherler AG, Elektro und Telematik Papiermühlestraße 9 Bern 25 3000 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2295913.75

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 12.9.2018, Dok. 1037151

Bundesverwaltungsgericht Postfach St. Gallen 9023 Datum van verzending van deze aankondiging: 2018-09-12


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Schweizerische Bundesbahnen SBB Infrastruktur, Projekte, Engineering, Technische Anlagen Bahnhofstraße 12 Olten 4600 Thomas Pfäffli _hidden_@sbb.ch https://www.simap.ch

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Ausbau Publikumsanlagen Bahnhof Bern (APBB), Elektroinstallationen

Ausbau Publikumsanlagen Bahnhof Bern (APBB), Elektroinstallationen

Ausbau Publikumsanlagen Bahnhof Bern (APBB), Elektroinstallationen

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: ZK 1: Preis Weging: 70 % Kostencriterium Naam: ZK 2: Zweckmäßige Baustellenlogistik und zweckmäßiger Bauablauf mit Bauprogramm innerhalb des vorgegebenen Terminrahmens Weging: 25 % Kostencriterium Naam: ZK 3: Erkennen der wichtigsten Projektrisiken Weging: 5 %

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 073-163343 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2018-08-30 Aantal inschrijvingen: 3 Naam en adres van de contractant: Scherler AG, Elektro und Telematik Papiermühlestraße 9 Bern 25 3000 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2295913.75

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 12.9.2018, Dok. 1037151

Bundesverwaltungsgericht Postfach St. Gallen 9023 Datum van verzending van deze aankondiging: 2018-09-12