Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 176/2018 - 400250-2018 ( Ref: 295538-2018)
Publicatiedatum:13/09/2018
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:CH
Onderwerp:
Appareils d'éclairage et lampes électriques
Aanbestedende overheid:
Vallat Partenaires SA Conseils en marchés publics et en gestion de projets

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
31500000, 31520000, 31527200, 31527260
Beschrijving:
Verlichtingsuitrusting en elektrische lampen.
Lampen en lamparmaturen.
Buitenverlichting.
Verlichtingssystemen.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Vallat Partenaires SA Conseils en marchés publics et en gestion de projets Rue des Tuillières 1 Gland 1196 Patrick Vallat _hidden_@v-partenaires.ch https://www.simap.ch http://v-partenaires.ch

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Marché de fournitures d'éclairages de fêtes

Marché de fournitures d'éclairages de fêtes

Marché de fournitures d'éclairages de fêtes

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 129-295538 De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Bundesverwaltungsgericht Postfach St. Gallen 9023 Datum van verzending van deze aankondiging: 2018-09-12


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Vallat Partenaires SA Conseils en marchés publics et en gestion de projets Rue des Tuillières 1 Gland 1196 Patrick Vallat _hidden_@v-partenaires.ch https://www.simap.ch http://v-partenaires.ch

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Marché de fournitures d'éclairages de fêtes

Marché de fournitures d'éclairages de fêtes

Marché de fournitures d'éclairages de fêtes

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 129-295538 De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Bundesverwaltungsgericht Postfach St. Gallen 9023 Datum van verzending van deze aankondiging: 2018-09-12