Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 152/2018 - 350127-2018 ( Ref: 252086-2018)
Publicatiedatum:09/08/2018
Uiterste datum:14/08/2018
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:CD
Onderwerp:
Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
Aanbestedende overheid:
Enabel RDC

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45240000
Beschrijving:
Waterbouwwerkzaamheden.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Enabel RDC 0264.814.354_22750 Croisement avenues colonel Ebeya et de l'Hôpital H1 - 1 Gombe 0000 _hidden_@btcctb.org http://enabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311294

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Travaux de forages d'eau potable dans la commune de Bipemba, ville de Mbuji-Mayi, province du Kasaï Oriental en RD Congo

CTB RDC-1620211-03-F02_0

Travaux de forages d'eau potable dans la commune de Bipemba, ville de Mbuji-Mayi, province du Kasaï Oriental en RD Congo

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2018-08-06 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 110-252086

Corrections spécifications techniquesTekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Enabel RDC 0264.814.354_22750 Croisement avenues colonel Ebeya et de l'Hôpital H1 - 1 Gombe 0000 _hidden_@btcctb.org http://enabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311294

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Travaux de forages d'eau potable dans la commune de Bipemba, ville de Mbuji-Mayi, province du Kasaï Oriental en RD Congo

CTB RDC-1620211-03-F02_0

Travaux de forages d'eau potable dans la commune de Bipemba, ville de Mbuji-Mayi, province du Kasaï Oriental en RD Congo

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2018-08-06 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 110-252086

Corrections spécifications techniques


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Enabel RDC 0264.814.354_22750 Croisement Avenues Colonel Ebeya et de l'Hôpital H1 - 1 Gombe 0000 _hidden_@btcctb.org http://enabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311294

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Putboringen voor drinkbaar water in de gemeente Bipemba, stad Mbuji-Mayi in de provincie oost-Kasaï in RD Congo

CTB RDC-1620211-03-F02_0

Putboringen voor drinkbaar water in de gemeente Bipemba, stad Mbuji-Mayi in de provincie oost-Kasaï in RD Congo.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2018-08-06 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 110-252086

Correctie van de technische specificaties.