Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 152/2018 - 350122-2018 ( Ref: 170646-2018)
Publicatiedatum:09/08/2018
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:CH
Onderwerp:
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
Aanbestedende overheid:
Commune de Collonge-Bellerive Département technique

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45331000, 45332000
Beschrijving:
Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning.
Loodgieterswerk en leggen van afvoerbuizen.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Commune de Collonge-Bellerive Département technique 1 chemin du Château-de-Bellerive Collonge-Bellerive 1245 Laurence Cochard _hidden_@collonge-bellerive.ch https://www.simap.ch

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Quadrilatère 2 - CVS

Quadrilatère 2 - CVS.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 890671.00

Quadrilatère 2 - CVS.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prix Weging: 50 Kostencriterium Naam: Références Weging: 25 Kostencriterium Naam: Planification des moyens Weging: 25

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 076-170646 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2018-06-21 Aantal inschrijvingen: 4 Naam en adres van de contractant: Coutaz SA Chemin de l'Ile d'Epines St-Maurice 1890 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 890671

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Publication de référence nationale: SIMAP de la 8.8.2018, doc. 1032963

Bundesverwaltungsgericht Postfach St. Gallen 9023 Datum van verzending van deze aankondiging: 2018-08-08


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Commune de Collonge-Bellerive Département technique 1 chemin du Château-de-Bellerive Collonge-Bellerive 1245 Laurence Cochard _hidden_@collonge-bellerive.ch https://www.simap.ch

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Quadrilatère 2 - CVS

Quadrilatère 2 - CVS.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 890671.00

Quadrilatère 2 - CVS.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prix Weging: 50 Kostencriterium Naam: Références Weging: 25 Kostencriterium Naam: Planification des moyens Weging: 25

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 076-170646 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2018-06-21 Aantal inschrijvingen: 4 Naam en adres van de contractant: Coutaz SA Chemin de l'Ile d'Epines St-Maurice 1890 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 890671

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Publication de référence nationale: SIMAP de la 8.8.2018, doc. 1032963

Bundesverwaltungsgericht Postfach St. Gallen 9023 Datum van verzending van deze aankondiging: 2018-08-08