Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 152/2018 - 350121-2018 ( Ref: 185918-2018)
Publicatiedatum:09/08/2018
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:CH
Onderwerp:
Travaux d'équipement électrique
Aanbestedende overheid:
Commune de Collonge-Bellerive département technique

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45310000
Beschrijving:
Aanleg van elektriciteit.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Commune de Collonge-Bellerive département technique 1 chemin du Château-de-Bellerive Collonge-Bellerive 1245 Laurence Cochard _hidden_@collonge-bellerive.ch https://www.simap.ch

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

CFC 230 Électricité

CFC 230 Électricité.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 355038.45

CFC 230 Électricité.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prix Weging: 40 Kostencriterium Naam: Références Weging: 30 Kostencriterium Naam: Planification des moyens Weging: 30

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 082-185918 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2018-06-27 Aantal inschrijvingen: 11 Naam en adres van de contractant: Rhône-Electra SA, Genève avenue Rosemont 12 bis Genève 1208 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 355038.45

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Publication de référence nationale: SIMAP de la 8.8.2018, doc. 1032967.

Bundesverwaltungsgericht Postfach St. Gallen 9023 Datum van verzending van deze aankondiging: 2018-08-08


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Commune de Collonge-Bellerive département technique 1 chemin du Château-de-Bellerive Collonge-Bellerive 1245 Laurence Cochard _hidden_@collonge-bellerive.ch https://www.simap.ch

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

CFC 230 Électricité

CFC 230 Électricité.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 355038.45

CFC 230 Électricité.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prix Weging: 40 Kostencriterium Naam: Références Weging: 30 Kostencriterium Naam: Planification des moyens Weging: 30

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 082-185918 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2018-06-27 Aantal inschrijvingen: 11 Naam en adres van de contractant: Rhône-Electra SA, Genève avenue Rosemont 12 bis Genève 1208 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 355038.45

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Publication de référence nationale: SIMAP de la 8.8.2018, doc. 1032967.

Bundesverwaltungsgericht Postfach St. Gallen 9023 Datum van verzending van deze aankondiging: 2018-08-08