Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 152/2018 - 350120-2018 ( Ref: 055745-2018)
Publicatiedatum:09/08/2018
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:CH
Onderwerp:
Travaux d'assainissement
Aanbestedende overheid:
Département des finances — office des bâtiments

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45232410
Beschrijving:
Waterzuiveringswerkzaamheden.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Département des finances - office des bâtiments 16 boulevard Saint-Georges Genève 1211 _hidden_@etat.ge.ch https://www.simap.ch

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Rénovation de l’éclairage des bâtiments scolaires, lot 2 - CEC Emilie Gourd CF 2063, CFC 181 - travaux d'assainissement

Rénovation de l’éclairage des bâtiments scolaires, lot 2 - CEC Emilie Gourd CF 2063, CFC 181 - travaux d'assainissement.

Laagste offerte-Hoogste offerte meegerekend: 62078.28 96523.00

Rénovation de l’éclairage des bâtiments scolaires, lot 2 - CEC Emilie Gourd CF 2063, CFC 181 - travaux d'assainissement.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prix Weging: 35 Kostencriterium Naam: Qualité technique de l'offre Weging: 30 Kostencriterium Naam: Organisation pour l'exécution Weging: 20 Kostencriterium Naam: Références et expériences Weging: 10 Kostencriterium Naam: Formation professionnelle Weging: 5

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 025-055745 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2018-05-02 Aantal inschrijvingen: 6 Naam en adres van de contractant: AlphaBat Sàrl chemin des Aulx 6 Plan-les-Ouates 1228 Laagste offerte-Hoogste offerte meegerekend: 62078.28 96523

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Publication de référence nationale: SIMAP de la 8.8.2018, doc. 1033035.

Bundesverwaltungsgericht Postfach St. Gallen 9023 Datum van verzending van deze aankondiging: 2018-08-08


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Département des finances - office des bâtiments 16 boulevard Saint-Georges Genève 1211 _hidden_@etat.ge.ch https://www.simap.ch

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Rénovation de l’éclairage des bâtiments scolaires, lot 2 - CEC Emilie Gourd CF 2063, CFC 181 - travaux d'assainissement

Rénovation de l’éclairage des bâtiments scolaires, lot 2 - CEC Emilie Gourd CF 2063, CFC 181 - travaux d'assainissement.

Laagste offerte-Hoogste offerte meegerekend: 62078.28 96523.00

Rénovation de l’éclairage des bâtiments scolaires, lot 2 - CEC Emilie Gourd CF 2063, CFC 181 - travaux d'assainissement.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prix Weging: 35 Kostencriterium Naam: Qualité technique de l'offre Weging: 30 Kostencriterium Naam: Organisation pour l'exécution Weging: 20 Kostencriterium Naam: Références et expériences Weging: 10 Kostencriterium Naam: Formation professionnelle Weging: 5

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 025-055745 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2018-05-02 Aantal inschrijvingen: 6 Naam en adres van de contractant: AlphaBat Sàrl chemin des Aulx 6 Plan-les-Ouates 1228 Laagste offerte-Hoogste offerte meegerekend: 62078.28 96523

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Publication de référence nationale: SIMAP de la 8.8.2018, doc. 1033035.

Bundesverwaltungsgericht Postfach St. Gallen 9023 Datum van verzending van deze aankondiging: 2018-08-08