Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 152/2018 - 350119-2018 ( Ref: 055738-2018)
Publicatiedatum:09/08/2018
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:CH
Onderwerp:
Travaux d'assainissement
Aanbestedende overheid:
Département des Finances

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45232410
Beschrijving:
Waterzuiveringswerkzaamheden.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Département des Finances 16 boulevard Saint-Georges Genève 1211 Office des Bâtiments _hidden_@etat.ge.ch https://www.simap.ch

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Rénovation de l’éclairage des bâtiments scolaires Lot 4 - ECG Henry Dunant CFC 181 travaux d’assainissement

Rénovation de l’éclairage des bâtiments scolaires.

Lot 4 - ECG Henry Dunant

CFC 181 travaux d’assainissement

Laagste offerte-Hoogste offerte meegerekend: 738436.00 1046147.00

Rénovation de l’éclairage des bâtiments scolaires.

Lot 4 - ECG Henry Dunant

CFC 181 travaux d’assainissement

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prix Weging: 35 Kostencriterium Naam: Qualité technique de l'offre Weging: 30 Kostencriterium Naam: Organisation pour l'exécution du marché Weging: 20 Kostencriterium Naam: Références et expériences Weging: 10 Kostencriterium Naam: Formation professionnelle Weging: 5

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 025-055738 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2018-05-03 Aantal inschrijvingen: 8 Naam en adres van de contractant: Orgapropre SA route de Verbois 17 Aire-la-Ville 1288 Laagste offerte-Hoogste offerte meegerekend: 738436 1046147

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Publication de référence nationale: SIMAP de la 8.8.2018, doc. 1033033

Bundesverwaltungsgericht Postfach St. Gallen 9023 Datum van verzending van deze aankondiging: 2018-08-08


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Département des Finances 16 boulevard Saint-Georges Genève 1211 Office des Bâtiments _hidden_@etat.ge.ch https://www.simap.ch

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Rénovation de l’éclairage des bâtiments scolaires Lot 4 - ECG Henry Dunant CFC 181 travaux d’assainissement

Rénovation de l’éclairage des bâtiments scolaires.

Lot 4 - ECG Henry Dunant

CFC 181 travaux d’assainissement

Laagste offerte-Hoogste offerte meegerekend: 738436.00 1046147.00

Rénovation de l’éclairage des bâtiments scolaires.

Lot 4 - ECG Henry Dunant

CFC 181 travaux d’assainissement

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prix Weging: 35 Kostencriterium Naam: Qualité technique de l'offre Weging: 30 Kostencriterium Naam: Organisation pour l'exécution du marché Weging: 20 Kostencriterium Naam: Références et expériences Weging: 10 Kostencriterium Naam: Formation professionnelle Weging: 5

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 025-055738 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2018-05-03 Aantal inschrijvingen: 8 Naam en adres van de contractant: Orgapropre SA route de Verbois 17 Aire-la-Ville 1288 Laagste offerte-Hoogste offerte meegerekend: 738436 1046147

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Publication de référence nationale: SIMAP de la 8.8.2018, doc. 1033033

Bundesverwaltungsgericht Postfach St. Gallen 9023 Datum van verzending van deze aankondiging: 2018-08-08