Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 152/2018 - 350117-2018 ( Ref: 170644-2018)
Publicatiedatum:09/08/2018
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:CH
Onderwerp:
Travaux de construction
Aanbestedende overheid:
Chemins de fer fédéraux suisses CFF, infrastructure, projets, I-I-PJ-MP-LS-BSL-T2

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45000000
Beschrijving:
Bouwwerkzaamheden.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Chemins de fer fédéraux suisses CFF, infrastructure, projets, I-I-PJ-MP-LS-BSL-T2 Avenue de la Gare 43 Lausanne 1003 Pierre Ferbus _hidden_@sbb.ch https://www.simap.ch Transport

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Ligne nº 151, RER Genève-La Plaine, gare de La Plaine, travaux de génie civil et béton armé

Ligne nº 151, RER Genève-La Plaine, gare de La Plaine, travaux de génie civil et béton armé

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2281844.30

Ligne nº 151, RER Genève-La Plaine, gare de La Plaine, travaux de génie civil et béton armé

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: A1: prix Weging: 60 % Kostencriterium Naam: A2: rapport technique Weging: 20 % Kostencriterium Naam: A3: qualification suffisante et plan d’engagement de chaque personne clé prévue Weging: 10 % Kostencriterium Naam: A4: programme des travaux Weging: 5 % Kostencriterium Naam: A5: protection de l’environnement Weging: 5 %

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 076-170644 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2018-07-27 Aantal inschrijvingen: 5 Naam en adres van de contractant: F. Bernasconi et Cie SA Les Geneveys-sur-Coffrane, rue du Premier-Mars 20 Geneveys-Coffrane 2206 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2281844.3

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raisons de la décision d'adjudication: offre satisfaisant le mieux aux exigences figurant dans le dossier d’appel d’offres.

Publication de référence nationale: SIMAP du 8.8.2018, doc. 1030907.

Bundesverwaltungsgericht Postfach St. Gallen 9023 Datum van verzending van deze aankondiging: 2018-08-08


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Chemins de fer fédéraux suisses CFF, infrastructure, projets, I-I-PJ-MP-LS-BSL-T2 Avenue de la Gare 43 Lausanne 1003 Pierre Ferbus _hidden_@sbb.ch https://www.simap.ch Transport

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Ligne nº 151, RER Genève-La Plaine, gare de La Plaine, travaux de génie civil et béton armé

Ligne nº 151, RER Genève-La Plaine, gare de La Plaine, travaux de génie civil et béton armé

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2281844.30

Ligne nº 151, RER Genève-La Plaine, gare de La Plaine, travaux de génie civil et béton armé

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: A1: prix Weging: 60 % Kostencriterium Naam: A2: rapport technique Weging: 20 % Kostencriterium Naam: A3: qualification suffisante et plan d’engagement de chaque personne clé prévue Weging: 10 % Kostencriterium Naam: A4: programme des travaux Weging: 5 % Kostencriterium Naam: A5: protection de l’environnement Weging: 5 %

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 076-170644 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2018-07-27 Aantal inschrijvingen: 5 Naam en adres van de contractant: F. Bernasconi et Cie SA Les Geneveys-sur-Coffrane, rue du Premier-Mars 20 Geneveys-Coffrane 2206 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2281844.3

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raisons de la décision d'adjudication: offre satisfaisant le mieux aux exigences figurant dans le dossier d’appel d’offres.

Publication de référence nationale: SIMAP du 8.8.2018, doc. 1030907.

Bundesverwaltungsgericht Postfach St. Gallen 9023 Datum van verzending van deze aankondiging: 2018-08-08