Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 130/2018 - 298051-2018 ( Ref: 227448-2018)
Publicatiedatum:10/07/2018
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:CH
Onderwerp:
Enseignes et plaques indicatrices lumineuses
Aanbestedende overheid:
SBB AG, Einkauf Infrastruktur Einkauf Kundenanlagen und Facilitymanagement zu Hdn. Von I-ESP-EI-SEF-KUF, Hilfikerstrasse 3, 3000 Bern 65, Schweiz

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
31523000
Beschrijving:
Verlichte borden en naamplaten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

SBB AG, Einkauf Infrastruktur Einkauf Kundenanlagen und Facilitymanagement zu Hdn. Von I-ESP-EI-SEF-KUF, Hilfikerstrasse 3, 3000 Bern 65, Schweiz Hilfikerstrasse 3 Bern 65 3000 I-ESP-EI-SEF-KUF _hidden_@sbb.ch https://www.simap.ch

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Panneaux de signalétique

Panneaux de signalétique

Panneaux de signalétique

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 099-227448 De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Bundesverwaltungsgericht Postfach St. Gallen 9023 Datum van verzending van deze aankondiging: 2018-07-06


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

SBB AG, Einkauf Infrastruktur Einkauf Kundenanlagen und Facilitymanagement zu Hdn. Von I-ESP-EI-SEF-KUF, Hilfikerstrasse 3, 3000 Bern 65, Schweiz Hilfikerstrasse 3 Bern 65 3000 I-ESP-EI-SEF-KUF _hidden_@sbb.ch https://www.simap.ch

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Panneaux de signalétique

Panneaux de signalétique

Panneaux de signalétique

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 099-227448 De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Bundesverwaltungsgericht Postfach St. Gallen 9023 Datum van verzending van deze aankondiging: 2018-07-06

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

SBB AG, Einkauf Infrastruktur Einkauf Kundenanlagen und Facilitymanagement zu Hdn. Von I-ESP-EI-SEF-KUF, Hilfikerstrasse 3, 3000 Bern 65, Schweiz Hilfikerstraße 3 Bern 65 3000 I-ESP-EI-SEF-KUF _hidden_@sbb.ch https://www.simap.ch

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Signaletik-Schilder

Signaletik-Schilder

Signaletik-Schilder

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 099-227448 De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Bundesverwaltungsgericht Postfach St. Gallen 9023 Datum van verzending van deze aankondiging: 2018-07-06