Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 332652 (2019-503904)
Referentienummer:KAM-1807/3-F02_0
Publicatie datum:09/02/2019
Uiterste datum:11/03/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Limburg
Onderwerp:
Katholiek Onderwijs Hasselt, Basisschool DE KAMELEON, Pastorijstraat, 23 te 3500 HASSELT
Beknopte beschrijving:
Verbouwing gebouwen C 2 en C 3, fase 5, deel 3 : technieken : brandbestrijding, inbraakbeveiliging en sanitair
Aanbestedende overheid:
Vrije Basisschool De Kameleon, Pastorijstraat 23, 3500 Sint-Lambrechts-Herk BE, ir. architect DONVIL
+32 11685835
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Vrije Basisschool De Kameleon
Nationaal identificatienummer: 0419.360.197_532568
Pastorijstraat 23
Sint-Lambrechts-Herk
3500
ir. architect DONVIL
Telefoon: +32 11685835
donviljules@skynet.be
http://www.de-kameleon.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332652
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332652
Architect, studie- en ontwerpbureau DONVIL
Leeuwerweg, 140
SINT-TRUIDEN
3803
ir. architect
Telefoon: +32 11685835
donviljules@skynet.be
http://www.donvilbvba.be
http://www.donvilbvba.be
school

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Katholiek Onderwijs Hasselt, Basisschool DE KAMELEON, Pastorijstraat, 23 te 3500 HASSELT


KAM-1807/3-F02_0

Verbouwing gebouwen C 2 en C 3, fase 5, deel 3 : technieken : brandbestrijding, inbraakbeveiliging en sanitair


Basisschool De Kameleon, Pastorijstraat, 23, 3500 SINT-LAMBRECHTS-HERK


Verbouwing gebouwen C 2 en C 3, deel 3 : technieken ; brandbestrijding, inbraakbeveiliging en sanitair


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 20

om het dossier te bekomen dient voorafgaandelijk 20,57 euro gestort te worden op rekeningnummer BE40 0010 8585 3463


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-03-11
Plaatselijke tijd: 10:30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg
Parklaan, 25 bus 2
HASSELT
3500
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-02-09