Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 332651 (2019-503903)
Referentienummer:KAM-1807/2-F02_0
Publicatie datum:09/02/2019
Uiterste datum:11/03/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Limburg
Onderwerp:
Katholiek Onderwijs Hasselt, Basisschool DE KAMELEON Sint-Lambrechts-Herk, verbouwing gebouwen C 2 en C 3
Beknopte beschrijving:
perceel 2 : wandbetegeling, glasvlies en schilderwerken
Aanbestedende overheid:
Vrije Basisschool De Kameleon Sint-Lambrechts-Herk, Pastorijstraat 23, 3500 Sint-Lambrechts-Herk BE, ir. architect DONVIL
+32 11685835
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Vrije Basisschool De Kameleon Sint-Lambrechts-Herk
Nationaal identificatienummer: 0419.360.197_532568
Pastorijstraat 23
Sint-Lambrechts-Herk
3500
ir. architect DONVIL
Telefoon: +32 11685835
donviljules@skynet.be
http://www.de-kameleon.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332651
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332651
Architect, studie- en ontwerpbureau DONVIL
Leeuwerweg, 140
Sint-Truiden
3803
ir. architect DONVIL
Telefoon: +32 11685835
donviljules@skynet.be
http://www.donvilbvba.be
http://www.donvilbvba.be
school

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Katholiek Onderwijs Hasselt, Basisschool DE KAMELEON Sint-Lambrechts-Herk, verbouwing gebouwen C 2 en C 3


KAM-1807/2-F02_0

perceel 2 : wandbetegeling, glasvlies en schilderwerken


Basisschool DE KAMELEON, Pastorijstraat, 23 te 3500 SINT-LAMBRECHTS-HERK


Perceel 2 : wandbetegeling, glasvlies en schilderwerken


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 30

voor bekomen dossier : 24,20 euro voorafgaandelijk storten op rekeningnummer BE40 0010 8585 3463


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-03-11
Plaatselijke tijd: 10:15

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg
Parklaan, 25 bus 2
Hasselt
3500
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-02-09