Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 332650 (2019-503902)
Referentienummer:KAM-1807/1-F02_0
Publicatie datum:09/02/2019
Uiterste datum:11/03/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Limburg
Onderwerp:
Katholiek Onderwijs Hasselt, Basisschool DE KAMELEON, Pastorijstraat, 23 te 3500 SINT-LAMBRECHTS-HERK, verbouwing gebouwen C 2 en C 3
Beknopte beschrijving:
Perceel 1 : Binnenschrijnwerk (trappen, leuningen, kasten, linoleum, schilderwerken binnenschrijnwerk
Aanbestedende overheid:
Vrije Basisschool De Kameleon Sint-Lambrechts-Herk, Pastorijstraat 23, 3500 Sint-Lambrechts-Herk BE, architect, studie- en ontwerpbureau DONVIL
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Vrije Basisschool De Kameleon Sint-Lambrechts-Herk
Nationaal identificatienummer: 0419.360.197_532568
Pastorijstraat 23
Sint-Lambrechts-Herk
3500
architect, studie- en ontwerpbureau DONVIL
donviljules@skynet.be
www.de-kameleon.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332650
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332650
Architect, studie- en ontwerpbureau DONVIL
Leeuwerweg, 140
SINT-TRUIDEN
3803
ir. architect DONVIL
donviljules@skynet.be
http://www.de-kameleon.be
http://www.de-kameleon.be
Architect, studie- en ontwerpbureau DONVIL
Leeuwerweg, 140
SINT-TRUIDEN
3803
ir. architect DONVIL
donviljules@skynet.be
http://www.donvilbvba.be
http://www.donvilbvba.be
school

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Katholiek Onderwijs Hasselt, Basisschool DE KAMELEON, Pastorijstraat, 23 te 3500 SINT-LAMBRECHTS-HERK, verbouwing gebouwen C 2 en C 3


KAM-1807/1-F02_0

Perceel 1 : Binnenschrijnwerk (trappen, leuningen, kasten, linoleum, schilderwerken binnenschrijnwerk


Basisschool De Kameleon, Pastorijstraat, 23 te 3500 SINT-LAMBRECHTS-HERK


Perceel 1 : binnenschrijnwerk (trappen, leuningen, kasten, linoleum, schilderen binnenschrijnwerk


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 40

om het dossier te bekomen dient voorafgaandelijk 36,30 euro gestort te worden op rekeningnummer BE40 0010 8585 3463


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: D5


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-03-11
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg
Parklaan, 25 bus 2
Hasselt
3500
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-02-09