Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 330023 (2019-500763)
Referentienummer:FEDASIL_LOGISTIQUE-2019 0047-F50_0
Publicatie datum:10/01/2019
Uiterste datum:21/01/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Henegouwen
Onderwerp:
Brand verzerkering contract voor de opvang centrum Moeskroen
Beknopte beschrijving:
Brand verzekering contract voor de opvang centrum van MoeskroenRue du Couvent 39, 7700 Moeskroen Verzekering van de blokken A-B-C-D tegen hagel, storm,water schade,barsten,burgelijke aansprakelijkheid
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_LOGISTIQUE, Kartuizersstraat 21, 1000 Brussel BE, Adrienne.Karenzo@fedasil.be
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
16/01/2019 2019-501377 2019-500763 0_E2
10/01/2019 2019-500763 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_LOGISTIQUE
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_553250
Kartuizersstraat 21
Brussel
1000
Adrienne.Karenzo@fedasil.be
Adrienne.Karenzo@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=330023
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=330023

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Brand verzerkering contract voor de opvang centrum Moeskroen


Rue du Couvent 39

7700 Moeskroen

opvang centrum Moeskroen Fedasil


Brand verzekering contract voor de opvang centrum van Moeskroen

Rue du Couvent 39, 7700 Moeskroen

Verzekering van de blokken A-B-C-D tegen hagel, storm,water schade,barsten,burgelijke aansprakelijkheid


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_LOGISTIQUE-2019 0047-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-01-21
Plaatselijke tijd: 16:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-01-10