Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 329984 (2019-500728)
Referentienummer:VZW Werken Glorieux-40402losmeubilair-F03_0
Publicatie datum:10/01/2019
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Gunning
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Leveringen
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Bouwen van WZC De Samaritaan + DVC perceel los meubilair
Beknopte beschrijving:
Bouwen van WZC De Samaritaan + DVC perceel los meubilair
Aanbestedende overheid:
VZW Werken Glorieux, Glorieuxlaan 55, 9600 Ronse BE, Dhr Luc Hantson
+32 55233633
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


VZW Werken Glorieux
Nationaal identificatienummer: 0424.380.938_27014
Glorieuxlaan 55
Ronse
9600
Dhr Luc Hantson
Telefoon: +32 55233633
luc.hantson@azglorieux.be
http://www.werken-glorieux.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329984
vzw
vzw

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Bouwen van WZC De Samaritaan + DVC perceel los meubilair


VZW Werken Glorieux-40402losmeubilair-F03_0

Bouwen van WZC De Samaritaan + DVC perceel los meubilair


Totale waarde van de opdracht/het perceel: 636130.00

Glorieuxstraat 7 -9 te 9680 Nukerke


Bouwen van wzc De Samaritaan + DVC perceel los meubilair


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium Naam: technische waarde van het voorgestelde materiaal
Weging: 25
Kwaliteitscriterium Naam: gebruikersbeoordeling
Weging: 20
Kwaliteitscriterium Naam: globale garantie
Weging: 5
Prijs Weging: 50

AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure

los meubilair subperceel 1 publiek meubilair


Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-01-08
Aantal inschrijvingen: 3
Naam en adres van de contractant:
haelvoet nv
Leon Bekaertstraat 8
Ingelmunster
8770
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 48620.05

los meubilair subperceel 2 zorgmeubilair


Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-01-08
Aantal inschrijvingen: 3
Naam en adres van de contractant:
Haelvoet nv
Leon Bekaertstraat 8
Ingelmunster
8770
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 227373.67

los meubilair: subperceel 3 zorgzetels


Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-01-08
Aantal inschrijvingen: 3
Naam en adres van de contractant:
Moments Furniture nv
Deefakkerstraat 2
Ingelmunster
8770
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 210142.04

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Beroepsinstantie
rechtbank van eerste aanleg
Ronse
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-01-10