Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 327602 (2018-536023)
Referentienummer:Antwerpen-GAC_2018_00643_RFI-F52_0
Publicatie datum:05/12/2018
Uiterste datum:31/12/2018
Attributie datum:
 
Type:Enuntiatieve aankondiging
Procedure type:Onbekend
Market type:Diensten
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
RFI m.b.t. Studie beweegvriendelijke stad
Beknopte beschrijving:
RFI m.b.t. Studie beweegvriendelijke stad
Aanbestedende overheid:
Antwerpen , Grote Markt 1, 2000 Antwerpen BE, Matthias Bryssinck
+32 33382770
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
05/12/2018 2018-536023 0
05/12/2018 2018-536023 0

Extracten


BE001
Referentie van de aankondiging: 2018-536023
Helpdesk e-Procurement
Telefoon: +32 27408000
revise@publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


RFI m.b.t. Studie beweegvriendelijke stad


RFI m.b.t. Studie beweegvriendelijke stad


AFDELING: PROCEDURE


Antwerpen-GAC_2018_00643_RFI-F52_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2018-12-31
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Dit betreft een RFI en geen aanbesteding.


Datum van verzending van deze aankondiging: 2018-12-05