Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 87712 (2011-505756)
Referentienummer:De Voorkempen-h.e.-PPP0EF/111 - lot 1/20110323/008-F2_0
Publicatie datum:23/03/2011
Uiterste datum:20/05/2011
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Aerdenlei - bouwen van 35 woongelegenheden en ondergrondse parking
Beknopte beschrijving:
bouwen van 35 woongelegenheden met ondergrondse parking (105 plaatsen) incl. omgevingswerken excl. elektriciteit, HVAC en sanitair.
Aanbestedende overheid:
De Voorkempen-h.e., Nijverheidsstraat 3, 2960 Sint-Job-in-'t-Goor BE, De heer Peter van Hoffelen
+32 36900934
Publicatie JOUE:Ja
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:NeeExtracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


De Voorkempen-h.e.
Nijverheidsstraat 3
Sint-Job-in-'t-Goor
2960
De heer Peter van Hoffelen
+32 36900934
peter.vanhoffelen@de-voorkempen.woonnet.be
+32 36900921
www.devoorkempen-he.be
Technische dienst
Nijverheidsstraat 3
Sint-Job-in-'t-Goor
2960
Mevrouw Dorien Van Noten
+32 36900920
dorien.vannoten@de-voorkempen.woonnet.be
+32 36900921
Technische dienst
Nijverheidsstraat 3
Sint-Job-in-'t-Goor
2960
Mevrouw Dorien Van Noten
+32 36900920
dorien.vannoten@de-voorkempen.woonnet.be
+32 36900921

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aerdenlei - bouwen van 35 woongelegenheden en ondergrondse parking
Brasschaat - Aerdenlei
bouwen van 35 woongelegenheden met ondergrondse parking (105 plaatsen) incl. omgevingswerken excl. elektriciteit, HVAC en sanitair.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental)
Zie bestek
Zie bestek
Zie bestek
Vereiste erkenning:

D (Bouwwerken) , Klasse 8

C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 3


AFDELING: PROCEDURE


111 - lot 1
Omstandigheden voor ontvangst van specificaties:
20/5/2011
11:00
400

Bestek en plannen

cash of via overschrijving op rekeningnummer 789-5418617-21


20/5/2011
11:00
180
Omstandigheden voor openingen inschrijvingen:
20/5/2011
11:00
Kantoor De Voorkempen, Nijverheidsstraat 3, 2960 Sint-Job-in-'t- Goor

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


23/3/2011